Årets frivillighetskommune: Telemark Fylkeskommune

Årets frivillighetskommune er Telemark fylkeskommune, som får ros for sin frivillighetsplan og tiltaksplan.

- Det er så viktig at kommuner og fylkeskommuner har en politikk for frivillighet! KS oppfordrer derfor kommunene og fylkeskommunene til å utarbeide egen lokal frivillighetspolitikk, sa styreleder i KS Gunn Marit Helgesen da hun delte ut prisen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne og styreleder for Frivillighet Norge Heikki Holmås. 

Frivllighetsdagen 5. desember
Den internasjonale dagen for frivillighet ble markert med fem priser, seks fagseminarer og fest for frivilligheten på Sentralen tirsdag 5. desember. Det er andre gang KS og Frivillighet Norge deler ut pris til Årets frivillighetskommune. Retningslinjene for tildeling av prisen baserer seg på hovedelementene i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor»

- Både kommunen og frivilligheten er nærmiljøbyggere og har mye å vinne på mer samhandling. I fellesskap har dere mulighet til å fremme vekst og utvikling i den lokale frivilligheten. Derfor er vi opptatt av å synliggjøre kommuner med god frivillighetspolitikk, sier Heikki Holmås, styreleder for Frivillighet Norge.   

Juryens begrunnelse
Telemark fylkeskommune har hatt en inkluderende prosess i utarbeidelsen av frivillighetsmeldingen og tiltaksplanen, ved å sette av tid og ressurser til å kartlegge frivilligheten og organisere prosesser for innspill og medvirkning fra frivillig sektor, heter det i juryens begrunnelse.

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen har ledet juryen, som i tillegg har bestått av de to nestlederne i KS Mette Gundersen og Bjørn Arild Gram, generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen og assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge Ida Marie Holmin. 

Prisen til årets frivillighetskommune ble delt ut for første gang i 2016. Da vant Drammen kommune. Les mer om prisvinneren fra i fjor her