Årets nykommer: Frank Sandbye-Ruud, Team Rubicon Norge

 

I en vanskelig periode i livet velger vinneren å finne nye former for meningsfulle hverdager.

Frivillig innsats gir kandidaten gode opplevelser og økt selvfølelse. Årets nykommer får brukt sine ressurser og erfaringer - og er til stor nytte for flere.

Vinnerens engasjement er så lidenskapelig at det alene bygger broer, vennskap og nye muligheter for enkeltpersoner og for organisasjonen.

Han er rett og slett en fantastisk motivator og god inspirator. 

Frivillig.no gratulerer årets nykommer; fra Team Rubicon Norge: Frank Sandbye-Ruud