Næringslivets frivillighetspris: Kicks og Mental Helse Ungdom

SkjelinOttosen_4.jpg

Næringslivets Frivillighetspris ble tirsdag kveld tildelt kosmetikkjeden Kicks og organisasjonen Mental Helse Ungdom, for samarbeidsprosjektet som gir arbeidstrening for unge jenter med dårlig psykisk helse. Det er Hovedorganisasjonen Virke og Frivillighet Norge som deler ut prisen.

– Dette er så fortjent! Kicks og Mental Helse Ungdom viser hvorfor næringslivet og frivilligheten har stor nytte av hverandre. Praktikantene bidrar hos Kicks og får en døråpner til arbeidslivet tilbake. Dette prosjektet løser utfordringer både for enkeltmenneskene, for bedriften og for samfunnet, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Prisvinneren er et prøveprosjekt som gir praksisplasser til unge jenter som sliter med dårlig psykisk helse. Til nå har rundt 20 unge jenter fått praksisplass i 7 butikker gjennom prosjektet, og det legges nå planer for å ekspandere til flere butikker og med flere deltakere.

–Vi er glade for å være med på å dele ut Næringslivets Frivillighetspris, og håper at prisen også kan skape økt forståelse for frivillighetens betydning og samfunnsrolle i næringslivet, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Juryens begrunnelse

Juryen er særlig imponert over hvordan de har skapt et samarbeid som gir verdier for alle som deltar i prosjektet. De er et eksempel som inspirerer og rører. De er med på å fylle hull i og supplerer velferdsstaten. Vinneren endrer livet til de som deltar og de skaper ny kunnskap og nye metoder for å sikre et arbeidsliv som inkluderer alle. Årets jury er blant annet Jens Petter Heyerdahl fra ISCO Group og styreleder UNICEF, og Else-May Botten, stortingsrepresentant og medlem av Stortingets næringskomité.

Om Næringslivets Frivillighetspris:

Næringslivets frivillighetspris ble for første gang utdelt i 2016, og har som oppgave å fremme gode samarbeid mellom næringsliv og frivillig sektor.

Kandidatene må være en norsk bedrift som i samarbeid med en frivillig organisasjon har bidratt til å utvikle samfunnet og gjort en forskjell i enkeltmenneskers liv. Samarbeidet kan være på lokalt, nasjonalt eller globalt og kan gis til både tidsavgrensede prosjekter så vel som følge av et lengre samarbeid.

Fjorårets vinnere av næringslivets frivillighetspris var TrønderEnergi og Røde Kors for prosjektet "Nettverk etter soning", et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv.