FRIVILLIGHETSPRISEN 2018

 

Penelope Lea, Miljøagentene


Fra flere hundre kandidater valgte vår jury ut 8 finalister, som hele Norge kunne stemme på. 5. desember ble det klart at Frivilighetsprisen 2018 gikk til Penelope Lea fra Miljøagentene!

Juryens begrunnelse:

“Alle de åtte finalistene har utmerket seg med sin ekstraordinære innsats.

Vinnerens frivillige innsats er likevel helt spesiell. 

Vinnerens utrettelige arbeid handler om oss alle og er for en sak som angår hele måten vi lever våre liv på og som mange vil karakterisere som den viktigste i vår tid.

Vinneren gjør en uvurderlig innsats som enkeltperson, og som representant for de mange engasjerte unge. Hun får alle i tale, til og med statsministeren, og har en spesiell evne til å inspirere og bevege andre. På den måten er vinneren et forbilde for mange.

Av de åtte finalistene er det stort mangfold i alder, bakgrunn og sak. Årets pris fremhever den unge frivilligheten og at ungdom ikke fortjener å avspises med at de er fremtidens ledere, men faktisk fortjener å bli lyttet til i dag.”

Video fra Mission Impact

 

Finalistene 2018

MILJØAGENTEN
Penelope Lea, Miljøagentene

Penelope er bare 14 år, men ingen nykommer i frivilligheten. Hun har et brennende engasjement og inspirerer andre unge til å engasjere seg. Penelope viser at det å ytre sine meninger er viktig - og hun blir lyttet til. Hun ble valgt inn i styret for Miljøagentene i Oslo som 11-åring og leder nå Barnas Klimapanel. Hun har holdt appeller påFNs klimaforhandlinger i Bonn, på Arendalsuka, på fjernsyn og påmiljøagentsamlinger. Penelope står på, enten hun møter statsministeren eller plukker plast på stranden. Hun er et godt og unikt eksempel påmiljøaktivisme.

VEIVISERNE
Caritas veiledningstjeneste, Caritas Norge

Informasjons- og veiledningstjeneste for innvandrere som er åpen fire dager i uken. Tilbudet er unikt og viser verdien av frivillig arbeid pået område der offentlige myndigheter ikke stiller opp. Deres erfaringer, bakgrunn, empati og interesser, har avgjørende betydning for relevans, kvalitet og tillit i tiltaket. Caritas tilbyr frivillige god opplæring, kompetanse og erfaringer som er nyttige i arbeidssøkerprosess for et mer inkluderende arbeidsliv.

 

MEDVANDRERNE
Utsattmann

Utsattmann bruker egne historier for å snakke om et tabubelagt tema: seksuelle overgrep mot gutter og menn. De gir råd til andre utsatte, deres pårørende og fagfolk i ulike sammenhenger. På utsattmann.no kan utsatte for overgrep, deres pårørende og fagmiljøer finne informasjon om seksuelle overgrep, med spesielt fokus pågutter/menn. Deres teori er at ingen kjenner terrenget bedre enn den som har gått der selv. Utsattmann drives av menn som selv ble utsatt for seksuelle overgrep i barndommen.

PRIMUS MOTOR
May Kværnstuen, Diabetesforbundet

May jobber systematisk med åbygge og drive og videreutvikle Diabetesforbundet, holde påengasjement, fåandre med seg og nåut til nye malgrupper. Som leder av Diabetesforbundet Buskerud og Lier har hun startet opp mange aktiviteter i lokallaget, blant annet trening fem dager i uken. May har diabetes selv og deler av sin erfaring med andre. Hun arrangerer temamøter for lokale medlemmer, står på stand og bygger nettverk. Hun jobber også opp mot politikerne og har vært primus motor for saken i over 20 år!

ILDSJELEN
Jan Arne Haugland, Nova Turlag og Grovfjord IL

Jan Arne startet Nova turlag i 1998 og er lagets naturlige leder. Han er en markant person, som har jobbet aktivt for tilrettelegging av friluftsliv for alle. Han har fått mange utmerkelser for sitt høye aktivitetsniva. Folkehelseperspektivet star sterkt for Jan Arne. Han skilter, merker og tilrettelegger kilometervis med turstier, klopper, gapahuker og rasteplasser. Gode uteopplevelser for barn og unge, i tillegg til personer med funksjonsnedsettelser, er blant hans store lidenskaper. I tillegg har han jobbet med Grovfjord Idrettslag for at alle barn og unge skal få delta i idretten i over 40 år.

MR. EIKANGER
Viggo Bjørge, Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Viggo har eksepsjonelt lang fartstid - han har vært aktiv i Eikanger-Bjørsvik Musikklag i over 40 år. Han har løftet korpset til nye høyder, og dette har ført til at folk flytter til Eikanger fra både inn- og utland for å spille. I regjeringstiden hans har korpset sikret seg 17 norgesmesterskap, 3 europamesterskap og 18 underholdningsmesterskap. Han sørger for at folk spiller og løfter hverandre, på tvers av alder og nivå, og brenner spesielt for å inkludere nye korpsspirer.

DØRÅPNEREN
Rawad Ajameah, Kilden media, Med hjerte for Arendal, Røde Kors

Rawad har vært svært aktiv siden han kom til Norge i 2015 fra Syria, og brukt sin kunnskap om frivillig arbeid på å jobbe for det han tror på. Rawad har startet nye initiativ i Arendal, blant annet Kilden media, i samarbeid med Arendal Kommune og Med Hjerte For Arendal som søkte støtte til etableringen fra Fylkesmannen i Agder. Dette er en mediegruppe for deltakere ved Arendal voksenopplæring med journalistbakgrunn. De filmer frivillige aktiviteter i Arendal. Rawad sitter i inkluderingspanelet til Kunnskaps- og inkluderingsminister Jan Tore Sanner, holder foredrag for IMDi og er styremedlem i Agder Røde Kors. 

BROBYGGEREN
Sulaf Chamseddin, RWTN og Røde Kors

Sulaf kom til Norge som flyktning fra Syria for fire år siden og har på den tiden blitt godt kjent i lokalmiljøet påNotodden. Hun har stått påfor andre flyktninger. Under flyktningekrisen etablerte hun Refugees Welcome to Norway i Notodden og omegn, og samlet inn klær og utstyr til både flyktninger og andre trengende. Hun har startet opp Barnas Røde Kors (BARK) og sørger for at barn i alderen 6-13 år får en innholdsrik hverdag. Hun er med i brobyggerrådet for åskape kontakt mellom mennesker påtvers av språk, religion og etnisitet.
 

 

50.000 kroner i førstepremie

Juryen velger én vinner blant finalistene med flest stemmer.

Vinneren vil motta 50.000 kroner fra Norsk Tipping til sitt formål.

Frivillighetsprisen deles ut hvert år 5. desember.

 
Norsk TIpping logo
 
 

Om frivillighetsprisen

 

Frivillighetsprisen skal gå til en person, lokal forening eller gruppe som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats.

Hvem skal få prisen?

Frivillighetsprisens mål er også å skape engasjement og fremme organisasjonene bak de nominerte. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.      

Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge og Norsk Tipping.

 

Tidligere vinnere

2011:
Norsk folkehjelp Hadeland, Oppland

2010:
Anne Semb, Troms

2009:
Studentersamfundet i Trondhjem, Sør-Trøndelag

2008:
Harald Rishovd, Buskerud

2007:
Anne Marie Johnsen, Finnmark

2006:
Omvisergruppa ved Stiftelsen Arkivet, Vest-Agder

2005:
Pål Sverre Fikse Pedersen, Nord-Trøndelag

2004:
CCUF (Chin Christian Union Froland), Aust-Agder

2003:
Olav Magnus Lundø, Rogaland

2002:
Kjell Nervik, Sør-Trøndelag

2001:
Agnes Møller Jensen, Vestfold

2000:
Regy Drange, Hordaland

1999:
May Eriksen, Troms

1998:
Ole Svanøe, Sogn og Fjordane

1997:
Arne Sæter, Oslo

1996:
Torhild Moen, Telemark

1995:
Erling Bauck, Østfold