Hvem fortjener å være "Årets frivillighetskommune 2018"?

 

KS og Frivillighet Norge lyser sammen ut prisen «Årets frivillighetskommune». Fristen for å nominere er 2. oktober og prisen vil bli delt ut på et arrangement i Oslo den 5. desember. Både kommuner og fylkeskommuner kan tildeles prisen.

Hva er Årets frivillighetskommune?

KS og Frivillighet Norge har gått sammen om å opprette prisen «Årets frivillighetskommune».  Prisen ble delt ut for første gang i 2016, vinneren var Drammen kommune. Vinneren 2017 var Telemark fylkeskommune.

Vinneren av prisen for 2018 vil bli kunngjort på Frivillighetens dag i Oslo 5. desember

Både rådmannsutvalget og Hovedstyret i KS har behandlet hovedkriteriene for tildeling av prisen.

Hva skal til for å vinne?

Retningslinjene for prisen til årets frivillighetskommune skal basere seg på hovedelementene i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor»:

  • Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt? ( for eksempel gjennom ulike former for dialogmøter eller undersøkelser)

  • Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk? (Eksempler er frivillighetsmelding/plan/strategi, erklæring eller annet som er vedtatt politisk og inngår som en del av kommuneplanens samfunnsdel)

  • Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser? ( Eksempler er årlige konferanser, dialogmøter eller frivillighetsarrangementer der politisk og/eller administrativ kommuneledelse og hele bredden av frivillige foreninger møtes)

  • Har kommunen opprettet en fast møtestruktur der frivilligheten innen idrett, kultur, friluft, barn og unge, helse, innvandring, beredskap osv. er representert i et frivillighetsråd, frivillighetsforum e.l.?

Nominér her:

Nominasjoner er nå åpnet!

Fristen for å nominere til prisen er 10. september 2018 .

Både privatpersoner, kommuner, fylkeskommuner, statlige aktører og frivilligheten kan foreslå kandidater til prisen.

Forslag til kandidater sendes på e-post til KS ks@ks.no

KS vil sammen med Frivillighet Norge oppnevne en jury for å vurdere innkomne forslag.

Kontaktperson i KS er rådgiver Christian Hellevang som har e-post:  Christian.Hellevang@ks.no