Helseprisen 2018

 

Helseprisen deles ut hvert år på Frivillighetens dag til et helseprosjekt som har utmerket seg spesielt. Finalistene til Helseprisen 2018 var:

Vinneren Fengslet og forlatt og Rådet for psykisk helse ble kåret på Frivillighetens dag 5. desember 2018. Les mer om finalistene.

Vinner: Fengslet og forlatt

Brennpunkt-dokumentaren Fengslet og forlatt, med Rådet for psykisk helse, vant Helseprisen i 2018.

Brennpunkt-dokumentaren Fengslet og forlatt, med Rådet for psykisk helse, vant Helseprisen i 2018.

Dokumentarfilmen Fengslet og forlatt ble sendt på NRK Brennpunkt 18. april 2018.

I dokumentarfilmen møter vi både fengselsansatte og en av Norges fremste rettspsykiatere, Randi Rosenqvist, som jobber med de aller sykeste og farligste innsatte i landet. Hun har gjort det til en hjertesak å endre soningsforholdene for de innsatte på Avdeling G.

Utdrag fra juryens begrunnelse

“Psykisk sykdom rammer bredt og den kan ramme voldsomt. For de aller sykeste kan det ødelegge et helt liv. Noen mennesker har så komplekse diagnoser og livssituasjoner, at det enkleste vil være å gi opp. Og i noen tilfeller har dette også skjedd.

Heldigvis er det noen som aldri gir opp å kjempe en kamp for dem som ikke kan kjempe selv. Noen av dem som ikke gir opp er de involverte i årets vinnerprosjekt. For årets vinner av Helseprisen har sørget for å løfte historien til noen av de aller sykeste i samfunnet vårt. Gjennom tv-ruten har vi fått kjenne på den smerten det er å være så psykisk syk at samfunnet ikke klarer å håndtere det.

De farligste og sykeste fangene som sitter i kjelleren i Ila fengsel er en liten gruppe, men har den samme retten til god helsehjelp som alle andre. Denne hjelpen får de ikke. Det er dessuten påvist lovbrudd, og unødig og ulovlig bruk av tvang. Ved å fokusere på denne gruppen skaper man også oppmerksomhet rundt behandling av tunge psykiatriske lidelser generelt, og de sykeste spesielt.”

Statutter for Helseprisen

Helseprisen er ExtraStiftelsens utmerkelse som årlig skal deles ut til et helseprosjekt (inkludert forskning og tiltak for funksjonshemmede) i regi av en frivillig helseorganisasjon. Prisen går til organisasjonen.

Prosjektene nomineres av organisasjonene etter en utlysning så snart som mulig etter 1. august, og en jury plukker ut tre finalister, og blant dem én vinner. Vinneren får et diplom og et pengebeløp på 50.000 kroner. Det er organisasjonen som står bak prosjektet som får pengene.

Beløpene kan fritt benyttes til å styrke fagfeltet innen egen organisasjon. Organisasjonen står fritt til å gi pengene videre til for eksempel prosjektleder/forsker, lokalt ledd eller ekstern samarbeidspartner.

Kriterier

Prosjekter som nomineres må avsluttes det året prisen dele ut.

Prosjektet skal ha utmerket seg innenfor ett eller flere av disse områdene:

  • Nyskapning og kreativitet.

  • Spesielt gode resultat og god nytte

  • Samarbeid, enten tverrfaglig, mellom organisasjoner og/eller mellom organisasjonen og fagmiljøer.

  • Skapt engasjement og entusiasme.

  • Forskningsprosjekter må i tillegg vise til publisering av resultatene. De må også redegjøre for tilknytning og samarbeid mellom prosjekt og organisasjon.

Juryens oppnevning, mandat og sammensetning

Juryen oppnevnes av styret og varierer fra år til år, med to tidligere medlemmer og to nye.

Årets jury består av totalt fem jurymedlemmer, som har lest og vurdert totalt 15 nominasjoner. Det er også juryen som avgjør hvilken av de tre finalistene som vinner Helseprisen 2018. Juryen har bestått av følgende medlemmer:

  • Ingrid Stenstavold Ross, avdelingssjef kommunikasjon og samfunn i Kreftforeningen og styreleder i ExtraStiftelsen (juryleder)

  • Tone Wilhelmsen Trøen, stortingspresident og stortingsrepresentant for Høyre

  • Wasim Zahid, overlege ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus, også kjent som Twitterlegen

  • Nada Hadzic-Andelic, Professor II ved avdeling for sykepleiervitenskap ved Universitetet i Oslo

  • Ranveig Stava, prosjektutviklingssjef i Mental Helse Ungdom

Styreleder i ExtraStiftelsen er leder for juryen. Ved eventuelt forfall velger juryen selv en av de øvrige fagpersonene som leder. ExtraStiftelsens generalsekretær er juryens sekretær. Kommunikasjonssjef og ledende fagsjef deltar som observatør i jurymøtet.

Juryens arbeid

ExtraStiftelsens sekretariat har saksforberedende funksjon for juryen. Ledende fagsjef gjennomgår søknadene i henhold til fastsatte kriterier, og forelegger maksimum inntil 15 aktuelle prosjekter for juryen.

Juryen nominerer tre kandidater til Helseprisen, og utpeker vinneren. Juryen gir en kort begrunnelse for valgt vinnerprosjekt.

Juryen avslutter sitt arbeid innen 15. november.

Prisen deles ut i forbindelse med Frivillighetsdagen, 5. desember. Dersom ikke annet blir bestemt er det juryens leder som offentliggjør vinneren.