Hvem fortjener
Helseprisen 2018?

 

Helseprisen deles ut hvert år på Frivillighetens dag til et helseprosjekt som har utmerket seg spesielt.

Juryen har talt! Finalistene til Helseprisen er:

Vinneren offentliggjøres på Frivillighetens dag, 5. desember. Les mer om begrunnelsen og finalistene.

Statutter for Helseprisen

Helseprisen er ExtraStiftelsens utmerkelse som årlig skal deles ut til et helseprosjekt (inkludert forskning og tiltak for funksjonshemmede) i regi av en frivillig helseorganisasjon. Prisen går til organisasjonen.

Prosjektene nomineres av organisasjonene etter en utlysning så snart som mulig etter 1. august, og en jury plukker ut tre finalister, og blant dem én vinner. Vinneren får et diplom og et pengebeløp på 50.000 kroner. Det er organisasjonen som står bak prosjektet som får pengene.

Beløpene kan fritt benyttes til å styrke fagfeltet innen egen organisasjon. Organisasjonen står fritt til å gi pengene videre til for eksempel prosjektleder/forsker, lokalt ledd eller ekstern samarbeidspartner.

Kriterier

Prosjekter som nomineres må avsluttes det året prisen dele ut.

Prosjektet skal ha utmerket seg innenfor ett eller flere av disse områdene:

  • Nyskapning og kreativitet.

  • Spesielt gode resultat og god nytte

  • Samarbeid, enten tverrfaglig, mellom organisasjoner og/eller mellom organisasjonen og fagmiljøer.

  • Skapt engasjement og entusiasme.

  • Forskningsprosjekter må i tillegg vise til publisering av resultatene. De må også redegjøre for tilknytning og samarbeid mellom prosjekt og organisasjon.

Juryens oppnevning, mandat og sammensetning

Juryen oppnevnes av styret og varierer fra år til år, med to tidligere medlemmer og to nye.

Årets jury består av totalt fem jurymedlemmer, som har lest og vurdert totalt 15 nominasjoner. Det er også juryen som avgjør hvilken av de tre finalistene som vinner Helseprisen 2018. Juryen har bestått av følgende medlemmer:

  • Ingrid Stenstavold Ross, avdelingssjef kommunikasjon og samfunn i Kreftforeningen og styreleder i ExtraStiftelsen (juryleder)

  • Tone Wilhelmsen Trøen, stortingspresident og stortingsrepresentant for Høyre

  • Wasim Zahid, overlege ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus, også kjent som Twitterlegen

  • Nada Hadzic-Andelic, Professor II ved avdeling for sykepleiervitenskap ved Universitetet i Oslo

  • Ranveig Stava, prosjektutviklingssjef i Mental Helse Ungdom

Styreleder i ExtraStiftelsen er leder for juryen. Ved eventuelt forfall velger juryen selv en av de øvrige fagpersonene som leder. ExtraStiftelsens generalsekretær er juryens sekretær. Kommunikasjonssjef og ledende fagsjef deltar som observatør i jurymøtet.

Juryens arbeid

ExtraStiftelsens sekretariat har saksforberedende funksjon for juryen. Ledende fagsjef gjennomgår søknadene i henhold til fastsatte kriterier, og forelegger maksimum inntil 15 aktuelle prosjekter for juryen.

Juryen nominerer tre kandidater til Helseprisen, og utpeker vinneren. Juryen gir en kort begrunnelse for valgt vinnerprosjekt.

Juryen avslutter sitt arbeid innen 15. november.

Prisen deles ut i forbindelse med Frivillighetsdagen, 5. desember. Dersom ikke annet blir bestemt er det juryens leder som offentliggjør vinneren.

Utlysning og forslag

Helseprisen utlyses på ExtraStiftelsens nettsider og i sosiale medier så snart det er mulig etter 1. august. I tillegg vil det gå ut eget nyhetsbrev til stiftelsens medlems- og søkerorganisasjoner.

Nominér til Helseprisen

Det er nå stengt for nominasjoner, og finalistene er klare. Les mer her