Helseprisen: Fengslet og forlatt

_BH29944-Foto Frivillighet Norge Birgitte Heneide.jpg

Vinneren Fengslet og forlatt og Rådet for psykisk helse ble kåret på Frivillighetens dag 5. desember 2018.

Dokumentarfilmen Fengslet og forlatt ble sendt på NRK Brennpunkt 18. april 2018.

I dokumentarfilmen møter vi både fengselsansatte og en av Norges fremste rettspsykiatere, Randi Rosenqvist, som jobber med de aller sykeste og farligste innsatte i landet. Hun har gjort det til en hjertesak å endre soningsforholdene for de innsatte på Avdeling G.

Utdrag fra juryens begrunnelse

“Psykisk sykdom rammer bredt og den kan ramme voldsomt. For de aller sykeste kan det ødelegge et helt liv. Noen mennesker har så komplekse diagnoser og livssituasjoner, at det enkleste vil være å gi opp. Og i noen tilfeller har dette også skjedd.

Heldigvis er det noen som aldri gir opp å kjempe en kamp for dem som ikke kan kjempe selv. Noen av dem som ikke gir opp er de involverte i årets vinnerprosjekt. For årets vinner av Helseprisen har sørget for å løfte historien til noen av de aller sykeste i samfunnet vårt. Gjennom tv-ruten har vi fått kjenne på den smerten det er å være så psykisk syk at samfunnet ikke klarer å håndtere det.

De farligste og sykeste fangene som sitter i kjelleren i Ila fengsel er en liten gruppe, men har den samme retten til god helsehjelp som alle andre. Denne hjelpen får de ikke. Det er dessuten påvist lovbrudd, og unødig og ulovlig bruk av tvang. Ved å fokusere på denne gruppen skaper man også oppmerksomhet rundt behandling av tunge psykiatriske lidelser generelt, og de sykeste spesielt.”