Årets frivillighetskommune: Karmøy

_BH29926-Foto Frivillighet Norge Birgitte Heneide.jpg

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Karmøy:

“har jobbet systematisk og målrettet med sin frivillighetspolitikk.

Vinneren har nedlagt en betydelig innsats i å bli kjent med bredden av det som rører seg i frivillig sektor gjennom å kartlegge frivillighetens utfordringer, ressurser, samarbeidsrelasjoner og utviklingsmuligheter. I tillegg har vinneren utviklet sin frivillighetspolitikk i dialog med bredden av frivilligheten.

Vinneren er en aktiv tilrettelegger for godt samspill mellom politikk og frivillighet. Det er ansatt en frivillighetskoordinator som skal støtte opp om mangfoldet og omfanget av aktiviteter som frivilligheten representerer, og legge til rette for en bærekraftig frivillig sektor.

Kommunen, som ligger på Vestlandet, har etablert en rekke samarbeidsprosjekter med ulike typer frivillige organisasjoner innen kultur, idrett og friluft, blant annet for å skape aktiviteter for barn og unge fra lavinntektsfamilier. I noen prosjekter er det organisasjonene selv som har ønsket et samarbeid mens det i andre er kommunen som er initiativtaker.

Etter juryens vurdering har kommunens måte å utvikle sin frivillighetspolitikk stor overføringsverdi til andre kommuner.”

Helseprisen: Fengslet og forlatt

_BH29944-Foto Frivillighet Norge Birgitte Heneide.jpg

Vinneren Fengslet og forlatt og Rådet for psykisk helse ble kåret på Frivillighetens dag 5. desember 2018.

Dokumentarfilmen Fengslet og forlatt ble sendt på NRK Brennpunkt 18. april 2018.

I dokumentarfilmen møter vi både fengselsansatte og en av Norges fremste rettspsykiatere, Randi Rosenqvist, som jobber med de aller sykeste og farligste innsatte i landet. Hun har gjort det til en hjertesak å endre soningsforholdene for de innsatte på Avdeling G.

Utdrag fra juryens begrunnelse

“Psykisk sykdom rammer bredt og den kan ramme voldsomt. For de aller sykeste kan det ødelegge et helt liv. Noen mennesker har så komplekse diagnoser og livssituasjoner, at det enkleste vil være å gi opp. Og i noen tilfeller har dette også skjedd.

Heldigvis er det noen som aldri gir opp å kjempe en kamp for dem som ikke kan kjempe selv. Noen av dem som ikke gir opp er de involverte i årets vinnerprosjekt. For årets vinner av Helseprisen har sørget for å løfte historien til noen av de aller sykeste i samfunnet vårt. Gjennom tv-ruten har vi fått kjenne på den smerten det er å være så psykisk syk at samfunnet ikke klarer å håndtere det.

De farligste og sykeste fangene som sitter i kjelleren i Ila fengsel er en liten gruppe, men har den samme retten til god helsehjelp som alle andre. Denne hjelpen får de ikke. Det er dessuten påvist lovbrudd, og unødig og ulovlig bruk av tvang. Ved å fokusere på denne gruppen skaper man også oppmerksomhet rundt behandling av tunge psykiatriske lidelser generelt, og de sykeste spesielt.”


Årets nykommer i frivilligheten: Mohamad Nabel Omr Deeb, Norges speiderforbund

Frivillighet Norge-CF Salicath-7491.jpg

Speiderleder Mohamad fra Rjukan/Syria fikk frivillighetspris av Kronprinsparet

For tredje år på rad deler rekrutteringsportalen Frivillig.no og Frivillighet Norge ut den nasjonale prisen "Årets nykommer i Frivilligheten". Dette for å sette pris på engasjement og frivillig innsats fra de nye frivillige som har vist at det ikke er så vanskelig å gjøre noe for andre.

Prisen til "Årets nykommer i frivilligheten" ble delt ut til Speiderleder Mohamad Nabel Omr Deeb fra Rjukan av H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen på vegne av Frivillig.no og Frivillighet Norge, på Frivillighetens dag på DOGA i Oslo 5. Desember kl 18-19.

Mohamad er frivillig speiderleder i Rjukan speidergruppe av Norges speiderforbund.

–Frivillig.no har som mål å inspirere flere til å finne veien inn i organisasjonene og få føle på gleden av det frivillige felleskapet og å spille en viktig rolle i andres liv, sier prosjektleder for Frivillig.no Vanja Konradsen

"Årets nykommer i Frivilligheten" er derfor helt vanlige ekstraordinære folk som nylig har funnet ut at de vil gjøre noe for andre i fritiden.

I juryens begrunnelse står det:

Årets nykommer er et ja-menneske som trives godt sammen med andre. Personen er entusiastisk, tar initiativ og har selv bidratt til å bli inkludert i nærmiljøet. Den frivilliges smittende gode humør og gode evne til å komme i kontakt med folk, kombinert med gode lederegenskaper, har blitt en verdifull ressurs for organisasjonen. Juryen tror den frivillige kan inspirere flere i samme situasjon til å oppdage gleden og nytten av å være en del av felleskapet i frivillige organisasjoner som speideren.

Mohamad Nabel Omr Deeb fra Rjukan er av Frivillig.no kåret til Årets nykommer i frivilligheten 2018

Mohamad har flyktet fra borgerkrigen i Syria. Han kom til Norge for snart fire år siden, og havnet på Rjukan. Gjennom skolen fikk han etter hvert kontakt med speidergruppa, for han ønsket å drive med noe som kunne hjelpe ham å bli en del av det norske samfunnet.

-Jeg liker å hjelpe til, jeg er glad i folk, og jeg håper folk kan bli glade i meg. Derfor sier jeg ja når noen spør om hjelp. Det har gjort at jeg har blitt kjent med så mange nye folk. Jeg har noe å gjøre hver dag hele uka og jeg har mange å si hei til når jeg tar meg en tur ut.

Ble speiderleder

Han ble med i speideren for to år siden og sommeren 2017 deltok han på speiderlandsleir i Bodø. Der tok han et lederkurs, og høsten 2017 ble han speiderleder i gruppa på Rjukan.

-Jeg tenker at mitt liv uten frivillig innsats hadde vært forferdelig. Og jeg lurer på hvorfor så mange som har det slik som meg ikke sier ja når noen spør dem om å bli med. De får jo så mye igjen for det. Det er virkelig verdt det, sier Mohamad

Frivillighetsprisen: Penelope Lea, Miljøagentene

_BH20074-Foto Frivillighet Norge Birgitte Heneide.jpg

Fra flere hundre kandidater valgte vår jury ut 8 finalister, som hele Norge kunne stemme på. 5. desember ble det klart at Frivilighetsprisen 2018 gikk til Penelope Lea fra Miljøagentene!

Juryens begrunnelse:

“Alle de åtte finalistene har utmerket seg med sin ekstraordinære innsats.

Vinnerens frivillige innsats er likevel helt spesiell. 

Vinnerens utrettelige arbeid handler om oss alle og er for en sak som angår hele måten vi lever våre liv på og som mange vil karakterisere som den viktigste i vår tid.

Vinneren gjør en uvurderlig innsats som enkeltperson, og som representant for de mange engasjerte unge. Hun får alle i tale, til og med statsministeren, og har en spesiell evne til å inspirere og bevege andre. På den måten er vinneren et forbilde for mange.

Av de åtte finalistene er det stort mangfold i alder, bakgrunn og sak. Årets pris fremhever den unge frivilligheten og at ungdom ikke fortjener å avspises med at de er fremtidens ledere, men faktisk fortjener å bli lyttet til i dag.”